Marketing  

Data publikacji: 21-01-2012, Tagowanie: marketing, możliwości marketingu, rynek

Ze względu na rosnącą konkurencję oraz zmieniające się rynki z czasem powstała dziedzina zwana marketingiem. Marketing jest szeregiem działań, które mają na celu zaznaczenie obecności danej firmy na rynku, ukształtowanie jej pozytywnego wizerunku i wyrobienia przewagi wobec konkurencji. W rzeczywistości oznacza to konieczność znajomości sytuacji gospodarczej w kraju, ale również poza jego granicami. Istotna jest również umiejętność przewidywania pojawiających się tendencji rynkowych. Umożliwiają to przeprowadzane badania rynkowe. Podstawą marketingu jest zdiagnozowanie potrzeb konsumenta, stworzenie odpowiedniego produktu oraz przeprowadzenie skutecznej kampanii sprzedażowej. W grę wchodzi krótko- i długofalowe planowanie marketingowe. Musimy określić do jakiej grupy społecznej chcemy dotrzeć, jakie są jej oczekiwania oraz jakie są jej możliwości finansowe. Najlepszy produkt poniesie fiasko, jeśli nie weźmiemy pod uwagę tych wszystkich elementów. Równocześnie musimy wziąć pod uwagę dostępność materiałów i ich koszt oraz koszt całej produkcji. Najważniejszym elementem procesów marketingowych jest konsument. To dla niego tworzymy dany produkt lub usługę i jego musimy przekonać do zakupu. Zaspokojenie potrzeb konsumentów jest głównym celem przedsiębiorstwa, ponieważ dzięki nim może generować zyski. Satysfakcjonująca cena oraz jakość stanowią podstawę do odniesienia sukcesu. Musimy wziąć też pod uwagę nieustannie rozwijającą się technologię. Nie ma sensu produkować czegoś, co w swojej funkcjonalności pozostało w tyle za innymi produktami tego samego typu. W marketingu występują ścisłe zależności pomiędzy ceną, produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą. Na sukces wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Na początku określamy słabe i mocne strony produktu lub firmy, a następnie szanse i zagrożenia pochodzące z otoczenia.