Archiwum dla daty: 21-01-2012

Marketing  

Data publikacji: 21-01-2012, Tagowanie: marketing, możliwości marketingu, rynek

Ze względu na rosnącą konkurencję oraz zmieniające się rynki z czasem powstała dziedzina zwana marketingiem. Marketing jest szeregiem działań, które mają na celu zaznaczenie obecności danej firmy na rynku, ukształtowanie jej pozytywnego wizerunku i wyrobienia przewagi wobec konkurencji. W rzeczywistości oznacza to konieczność znajomości sytuacji gospodarczej w kraju, ale również poza jego granicami. Istotna jest również umiejętność przewidywania pojawiających się tendencji rynkowych. Umożliwiają to przeprowadzane badania rynkowe. Podstawą marketingu jest zdiagnozowanie potrzeb konsumenta, stworzenie odpowiedniego produktu oraz przeprowadzenie skutecznej kampanii sprzedażowej. W grę wchodzi krótko- i długofalowe planowanie marketingowe. Musimy określić do jakiej grupy społecznej chcemy dotrzeć, jakie są jej oczekiwania oraz jakie są jej możliwości finansowe. Najlepszy produkt poniesie fiasko, jeśli nie weźmiemy pod uwagę tych wszystkich elementów. Równocześnie musimy wziąć pod uwagę dostępność materiałów i ich koszt oraz koszt całej produkcji. Najważniejszym elementem procesów marketingowych jest konsument. To dla niego tworzymy dany produkt lub usługę i jego musimy przekonać do zakupu. Zaspokojenie potrzeb konsumentów jest głównym celem przedsiębiorstwa, ponieważ dzięki nim może generować zyski. Satysfakcjonująca cena oraz jakość stanowią podstawę do odniesienia sukcesu. Musimy wziąć też pod uwagę nieustannie rozwijającą się technologię. Nie ma sensu produkować czegoś, co w swojej funkcjonalności pozostało w tyle za innymi produktami tego samego typu. W marketingu występują ścisłe zależności pomiędzy ceną, produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą. Na sukces wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Na początku określamy słabe i mocne strony produktu lub firmy, a następnie szanse i zagrożenia pochodzące z otoczenia.

Warunki zaistnienia marketingu  

Data publikacji: 21-01-2012, Tagowanie: marketing, możliwości marketingu, rynek

Marketing jest dziedziną, która obejmuje coraz więcej aspektów naszego życia, ale żeby mówić o marketingu muszą zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze muszą pojawić się co najmniej dwie strony o niezaspokojonych potrzebach. Stron może być znacznie więcej i mogą to być pojedyncze osoby lub organizacje. Wyobraź sobie, że jesteś specjalistą do spraw personalnych i chciałbyś pozyskać informacje dotyczące nowoczesnych metod rekrutacji. Nie wiesz o istnieniu pisma, które zawiera bardzo fachowe informacje dotyczące właśnie tej tematyki. Tymczasem w pobliskim kiosku można dostać właśnie to czasopismo. Ty oraz właściciel kiosku i wydawca jesteście stronami o niezaspokojonych potrzebach. Musi zaistnieć zamiar, a także możliwość zaspokojenia tych potrzeb. Pismo leży w kiosku, a ty posiadasz pieniądze na jego zakup. Trzecim warunkiem zaistnienie marketingu jest sposób porozumiewania się stron o niezaspokojonych potrzebach. Pismo leży prawie pod nosem, ale ty nie wiesz o jego istnieniu. Musisz zostać poinformowany, że jest dostępne. Tutaj najważniejszą rolę odgrywa promocja. O produktach dowiadujemy się z reklam, z ulotek lub poprzez maile o charakterze reklamowym. Jeśli zostaną właściwie uruchomione kanały promocyjne wówczas będziesz wiedział, że wystarczy wyjść do kiosku. Ostatnim punktem zaistnienia marketingu jest posiadanie czegoś podlegającego wymianie. Po prostu musi zostać zawarta transakcja. Dochodzi do wymiany pomiędzy nabywcą a sprzedawcą. W tym wypadku specjalistyczne pismo zostaje wymienione na gotówkę. Każda ze stron pozbyła się czegoś, ale też zyskała coś jednocześnie. Ty możesz poczytać o interesującej cię problematyce i posiąść fachową wiedzę, a sprzedawca zwiększył swój budżet, co jest dobrym krokiem do utrzymania się na rynku. Jak widać marketing jest bardziej złożonym procesem niż wydaje się to na pierwszy rzut oka.