Archiwum dla daty: 23-01-2012

Różnica pomiędzy potrzebą a pragnieniem  

Data publikacji: 23-01-2012, Tagowanie: marketing, możliwości marketingu, rynek

W marketingu chodzi o dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej oraz zaspokojenie jej potrzeb. I tutaj powstaje pytanie: czy na pewno chodzi tylko o zaspokojenie potrzeb określonych osób? W pierwszej chwili pojęcia potrzeby i pragnienia wydają się nam identyczne. W rzeczywistości jednak definiujemy je w nieco inny sposób. Zanim zagłębię się w tą tematykę, odpowiem na postawione powyżej pytanie. W marketingu chodzi o zaspokajanie zarówno potrzeb, jak i pragnień. Czym jest więc potrzeba? Potrzeba odnosi się do konieczności posiadania czegoś, co zapewnia nam przetrwanie, co jest konieczne dla naszej codziennej ochrony. Potrzebujemy jedzenia i picia, żeby w ogóle móc żyć. Kolejną potrzebą jest okrycie, czyli odpowiednie ubrania, które ochronią nas przed warunkami atmosferycznymi. Potrzebą jest również posiadanie schronienia. Są to elementy, które znajdują się u podstaw piramidy potrzeb Maslowa. Produkując i sprzedając żywność, ubrania oraz domy umożliwiamy wejście w posiadanie podstawowych elementów potrzebnych do godnego życia. Kiedy czujemy głód to nie jest nasza zachcianka, że sięgamy po coś do jedzenia. Pragnienia w najprostszym ujęciu można zdefiniować właśnie jako zachcianki. Są to potrzeby niższego stopnia, bez których przeżyjemy. Jednak w psychologicznym sensie, jeśli nasze pragnienia nie zostaną zaspokojone będzie odczuwać brak spełnienia. Nasze pragnienia wynikają z tego w jaki sposób byliśmy wychowywani, w jakim środowisku żyjemy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. Na pragnienia wpływa nasza osobowość, wiedza oraz kultura. Wynikają one z naszych doświadczeń. Gdy jesteśmy głodni sięgamy po to, co naprawdę zaspokoi nasza głód. Jeśli będziemy mieli do wyboru jabłko albo banana to sięgniemy po banana, chyba że go nie lubimy. Aby marketing był skuteczny musi oddziaływać na jednostki w taki sposób, aby kształtować ich pragnienia.

Orientacje marketingowe  

Data publikacji: 23-01-2012, Tagowanie: marketing, możliwości marketingu, rynek

Wraz z rozwojem marketingu zmieniały się jego koncepcje. Działania marketingowe dopasowuje się bowiem do zmieniającej się gospodarki i rozwoju cywilizacyjnego. Era produkcji była pierwszą koncepcją marketingową. W obecnych czasach jej założenia wydają się nie do pomyślenia. Ci, którzy pamiętają czasy, gdy na półkach brakowało towarów jednak dobrze ją zrozumieją. W czasie niedoboru towaru konsumenci zapłaciliby za każdy towar, byleby w ogóle pojawił się na sklepowych półkach. Dlatego firmy nie stawiały wówczas na jakość i nie miały pojęcia, że kiedykolwiek powstanie taka dziedzina jak marketing. Towary nie wymagały żadnej promocji ani reklamy. Same szybko znikały ze sklepów. Głównym celem była produkcja. Ten trend utrzymywał się w Stanach Zjednoczonych do lat dwudziestych XX w.. Potem nadszedł czas na erę sprzedaży. Ze względu na wcześniejszą masową produkcję doszło w końcu do sytuacji, gdy rynek nasycił się produktami. W związku z powyższym trzeba było zadbać o przewagę nad konkurentami. W działania zaangażowano osoby, których zadaniem było wyszukiwanie nowych rynków oraz nowych grup konsumenckich. Można śmiało powiedzieć, że wówczas powstało stanowisko specjalisty do spraw sprzedaży. W końcu doczekano się ery koncepcji marketingowych. Jej głównym założeniem stało się zaspokajanie potrzeb oraz pragnień nabywców przy jednoczesnym realizowaniu celów wytyczonych przez przedsiębiorstwo. Zrozumiano, że marketing zaczyna się już w fazie projektowania produktu. W erze orientacji rynkowej skupiono się nie tylko na badaniu potrzeb i pragnień konsumentów, ale również na pełnym wykorzystaniu posiadanych informacji. Usprawniono komunikację pomiędzy działami w przedsiębiorstwie, ponieważ zrozumiano, że liczy się wiedza oraz zaangażowanie wszystkich pracowników. Zaczęto również podpatrywać działania konkurencji.

Wizja, misja i cele firmy  

Data publikacji: 23-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Strategia danej firmy obejmuje wizję oraz jej cele. Wizja jest najbardziej ogólnym przejawem działalności firmy. Określa kierunek, w jakim organizacja podąża na podstawie logicznych założeń, które mają dla firmy wymierny sens. W treści wizji zazwyczaj pojawia się element inspiracyjny. Wizja jest określeniem tego, do czego dane przedsiębiorstwo zmierza. Zawiera się ją w krótkim zdaniu. Wizja często mylona jest z misją. Misja nie jest tym, do czego się dąży w sensie ogólnym, lecz bardziej skonkretyzowanym elementem, którego osiągnięcie jest niezwykle ważne. Najbardziej konkretną treść zwierają cele, które każda firma wyznacza sobie do realizacji. Określenie celu ma przynieść konkretny wynik. Cele firmy pozwalają na takie działania, które prowadzą do zrealizowania wizji. W zależności od branży firmy stawiają sobie różne cele do wypełnienia. Jednak część z nich jest niezmienna lub często powtarzalna. Poniżej przedstawiam najczęściej wytyczane cele. Podstawowym celem każdej działalności jest wypracowanie zysków. W założeniach dąży się do osiągnięcia możliwie największego w długim okresie czasu. To, w jaki sposób firma zdefiniuje długi okres czasu zależy od niej samej. Wiąże się to z planowaniem strategicznym i wyznaczaniem kolejnych kroków działalności. Może to być okres pięciu, dziesięciu lub nawet dwudziestu lat. Istotną kwestią jest utrzymanie przychodu ze sprzedaży. Firma może prowadzić działania mające na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu lub jego wzrost. Jednym z celów, do których firma dąży jest udział w rynku, który również może utrzymywać na stałym poziomie, o ile jest satysfakcjonujący lub starać się o jego zwiększenie. Udział w rynku określa się wartościami matematycznymi. Jest to stosunek przychodów ze sprzedaży danej w firmy do przychodów ze sprzedaży wszystkich firm działających w tej samej branży.