Archiwum dla daty: 26-01-2012

Badania marketingowe  

Badania marketingowe są prowadzone na najróżniejszych płaszczyznach. Dotyczą każdej możliwej branży. Zdarza się, że jesteśmy na ulicy proszeni o odpowiedź na klika krótkich pytań. Mogą dotyczyć rodzaju alkoholu, jaki pijemy lub marki papierosów albo tego czy posiadamy samochód, czy nie, a jeśli tak to jaki. Pytania mogą być najróżniejszej treści. Dotyczą również tego, czego oczekujemy po danym produkcie. Badania marketingowe polegają na zbieraniu oraz analizowaniu informacji w sposób systematyczny, które pozwalają na zdiagnozowanie problemu marketingowego oraz określenia preferencji klienta. Ostatecznie umożliwiają znalezienie właściwych rozwiązań iw prowadzenie w życie określonych decyzji, które ułatwią firmie osiągnięcie sukcesu. Podczas badań pozyskuje się wiedzę na temat potrzeb oraz pragnień konsumentów, co jest bardzo pomocne podczas opracowywania planu marketingowego. Dzięki nim możemy ocenić dotychczasowe działania marketingowe, zdefiniować problemy, które wystąpiły oraz zdobyć wiedzę dotyczącą mocnych stron produktu. Badania marketingowe nie są gwarancją sukcesu. Ich celem jest wyznaczenie takiej drogi postępowania, aby ryzyko niepowodzenia zostało zminimalizowane. Badania marketingowe są niezwykle ważne, jeśli wpadliśmy na pomysł wprowadzenia na rynek krajowy produktu, który sprawdza się na rynku zagranicznym a na naszym jeszcze nie funkcjonuje. Jeśli okaże się, że znajdzie się spora grupa deklarowanych odbiorców to możemy odnieść sukces. Jednak, jeśli okazałoby się, że ankietowani nie wykazują żadnego zainteresowania naszym produktem wówczas uchronimy się przed poniesieniem prawdopodobnej klęski. Od naszych rozmówców zależy, czy podejmiemy decyzję o wprowadzaniu nowego produktu. Badanie marketingowe musi być przeprowadzone w przemyślany sposób, aby dało wymierne efekty.

Segmentacja rynku  

Na rynku występują grupy nabywców o najróżniejszych potrzebach. Z tego względu osoby zajmujące się marketingiem muszą dokonać ich segregacji, aby właściwie określić grupy docelowe. Im większa różnorodność tym trudniej sklasyfikować danych nabywców do właściwej grupy. W rozwiązaniu tego problemu pomoże nam segmentacja rynku. Segmentacja rynku polega właśnie na podziale potencjalnych nabywców na konkretne grupy. Grupy te charakteryzują się zbliżonymi upodobaniami i potrzebami. W związku z tym przyjmuje się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby z danej grupy zareagują w podobny sposób na działania marketingowe firmy. Utworzone, w miarę jednolite grupy to segmenty rynkowe. W związku z występowaniem zjawiska zróżnicowania segmentów rynkowych należy wytłumaczyć również pojęcie dyferencjacji produktu. Dyferencjacja produktu polega na wprowadzeniu w życie różnych strategii marketingu mix. Chodzi o to, aby produkt trafił do różnych grup odbiorców. Z tego powodu może dojść do utworzenia np. różnych wariantów produktów. Poszczególne grupy konsumentów postrzegają dany produkt w inny sposób. Dlatego wybiera się różne formy promocji, aby dotrzeć do każdej z nich. Również reklamy mogą być tworzone w więcej niż jednej wersji. W dyferencjacji produktu chodzi o zaspokojenie potrzeb i uzyskanie zadowolenia klientów o odmiennych cechach. Zagadnienie najlepiej przedstawić na przykładzie dowolnej firmy produkującej obuwie sportowe. Firma równocześnie może wprowadzić na rynek kilka rodzajów obuwia. Może to być obuwie dla tenisistów, do biegania lub specjalne obuwie treningowe. Chcąc trafić w gusta wielu odbiorców wypuszcza linie, w których znajdą się stonowane kolory obuwia oraz ekstrawaganckie w jaskrawych kolorach. W ten sposób trafi do wielu odbiorców.