Archiwum dla daty: 28-01-2012

Marketing partnerski  

Marketing obejmuje szereg działań, które mają na celu pośrednie lub bezpośrednie oddziaływanie na klienta. Jest to dziedzina, która ciągle się rozwija i znajduje coraz nowsze rozwiązania służące dotarciu do konsumenta. Nie tak dawno powstał tzw. marketing partnerski, który zakłada bardzo indywidualne podejście do klienta. Powiązania pomiędzy sprzedającym a konsumentem znacznie się zacieśniają. Tak samo jak w prywatnych znajomościach powoduje to nawiązanie stałych relacji. Marketing partnerski opiera się na świadomych działaniach przedsiębiorstwa, których celem jest wytworzenie trwałych i efektywnych pod względem ekonomicznym stosunków z klientami. Obustronne powiązania są przy tym korzystne dla obu stron. Przede wszystkim oferty są kierowane do potencjalnego nabywcy pod względem jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Klientom zapewnia się pierwszorzędną obsługę. Chyba każdy z nas lubi być w centrum uwagi, więc zapewnienie takiego komfortu jest z pewnością dużym plusem. Poza tym sprzedający doskonale zdaje sobie sprawę z preferencji konsumenta, więc pomaga mu to uniknąć sytuacji, gdy przygotowany produkt nie wzbudza zainteresowania. Marketing partnerski powstał w efekcie potrzeb rynkowych. Doprowadziły do tego coraz większe oczekiwania konsumentów, a także zwiększające się koszty operacyjne organizacji. Nadmierne koszty przedsiębiorstwa wiążą się z fiaskiem prób wprowadzenia nowych produktów na rynek, z niską jakością, wysokimi kosztami dystrybucji oraz z nietrafionymi działaniami promocyjnymi. Klienci chcą, aby ich indywidualne oczekiwania były spełniane w każdym szczególe. Równocześnie spodziewają się wysokiej jakości produktów i usług. Nie interesuje ich, czy produkty danej marki dotychczas spełniały ich oczekiwania, lecz czy spełniają je obecnie. Dlatego malej lojalność wobec marki. Z tego względu marketing partnerski odgrywa dużą rolę.

Etapy rozwoju nowego produktu  

Każdy produkt wprowadzany na rynek przechodzi cały proces swojego rozwoju. Na wstępie trzeba opracować strategię rozwoju nowego produktu. Na tym etapie określamy, co chcemy osiągnąć poprzez wprowadzenie tego produktu na rynek. Badamy jakie szanse i zagrożenia czekają na nas w otoczeniu marketingowym. Określamy również słabe i mocne strony naszej firmy. Poprzez takie działanie potrafimy wskazać rynki, na które będziemy dane produkty wprowadzać. Wśród pracowników różnych działów: finansów, marketingu, produkcji itp. wybieramy osoby, z których utworzymy tzw. zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem będzie prowadzenie i monitorowanie badań nad produktem. Dzięki połączeniu fachowej wiedzy z różnych dziedzin powstają produkty wysokiej klasy. Poszczególni specjaliści nie są odpowiedzialni za wykonywanie indywidualnych zadań. lecz pracują jako zespół aż do ostatniego etapu. Nad każdą grupą interdyscyplinarną musi czuwać lider zespołu, który będzie koordynował pracę i motywował jego członków, a także rozwiązywał pojawiające się konflikty. W kolejnym etapie są gromadzone pomysły. Pod uwagę bierze się opinie konsumentów, pracowników oraz oczywiście powstałych zespołów badawczo-rozwojowych. Analizuje się również produkty konkurencyjne. Po zebraniu pomysłów są one poddawane kwalifikacji i ocenie. Dokonuje się oceny wewnętrznej oraz wewnętrznej. W ocenie wewnętrznej specjaliści w firmie decydują, czy projekt ma szanse powodzenia. W ocenie zewnętrznej bada się opinię konsumentów przedstawiając im opis produktu. Kolejnym etapem jest analiza ekonomiczna oceniająca wartość finansową produktu i możliwości budżetowe firmy. W końcu pomysł zostaje zrealizowany w formie prototypu. Teraz czeka go testowanie przez potencjalnych konsumentów. Ostatni etap to komercjalizacja związana z pozycjonowaniem produktu oraz jego produkcją i sprzedażą.