Agencja reklamowa  

Większe przedsiębiorstwa często mają swoje działy marketingu i reklamy, ale nie zawsze. Czasami korzystniejsze okazuje się wynajmowanie agencji reklamowej niż utrzymywanie dodatkowego działu. Niezmiennie jednak mniejsze i większe firmy potrzebują co jakiś czas szerszych działań reklamowych. Może się to wiązać z wchodzeniem przedsiębiorstwa na rybek, wprowadzaniem nowego produktu lub reaktywacją starego. Na początku należy zaznaczyć, że na rynku działają agencje reklamowe o pełnym spektrum usług oraz agencje reklamowe wyspecjalizowane w węższym sektorze. Agencje można rozróżniać również ze względu na ich zasięg. Mamy wtedy do czynienie z agencjami lokalnymi i sieciowymi. Agencje sieciowe posiadają filie w różnych rejonach świata. W zależności od rynku, na którym chcemy się reklamować oraz planowanym zasięgu reklamy wybieramy odpowiednią agencję reklamową. Agencje świadczą usługi w zakresie przygotowywania i prowadzania całych kampanii reklamowych. Przygotowują projekty graficzne. Zajmują się planowaniem strategicznym, które ma na celu stworzenie przemyślanego rozwoju produktu lub firmy. Występują w charakterze konsultantów marketingowych. Nie musimy więc od razu zlecać im całej kampanii, lecz po prostu uzyskać poradę, co do jej szczegółów lub innych działań reklamowo-marketingowych. Agencje zajmują się również prowadzeniem badań rynkowych. Dzięki czemu mają obraz kształtujących się na rynku trendów. Równocześnie z działaniami reklamowymi są zazwyczaj prowadzone działania public relations. Wszechstronne agencje reklamowe świadczą usług również w tym zakresie. Biorą udział w organizacji emisji powstałych materiałów reklamowych. Nawiązują kontakty z telewizją i radiem. W przypadku materiałów drukowanych kontaktują się z drukarniami. W pracy w agencji reklamowej najważniejszą cechą jest kreatywność.