Cykl życia produktu  

Kiedy produkt zostanie już wprowadzony na rynek przechodzi przez kilka etapów nazywanych cyklem życia produktu. Kolejne fazy to: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek. Etap wprowadzenia rozpoczyna się z chwilą pojawienia się produktu na rynku. Początkowa sprzedaż nie jest oszałamiająca. Z reguły trzeba poczekać aż produkt zacznie przynosić większe zyski. Najważniejsze w tej fazie jest dotarcie z produktem do świadomości konsumentów i spowodowanie, aby chcieli sięgnąć po ten produkt. W tym celu przeznacza się spore nakłady pieniężne na promocję, a głównie reklamę. Jest to również etap, na którym trzeba stworzyć dobry system dystrybucji. Na etapie wzrostu wielkość sprzedaży znacznie się zwiększa. Zwiększa się również konkurencja ze strony produktów innych marek. Pamiętajmy, że firmy obserwują nasze działania tak samo jak my obserwujemy ich działania. W tym okresie sprzedaż produktu przynosi największe zyski. Produkt zyskuje konsumentów, którzy kupują go po raz kolejny, ale nadal pozyskuje również konsumentów sięgających po niego po raz pierwszy. Jeśli w tej fazie nie uda się pozyskać nabywców, którzy chętnie wrócą do tego produktu to produkt szybko okaże się nieopłacalną dla firmy inwestycją. Etap wzrostu jest również dobrym momentem, aby wzmocnić pozycję produktu poprzez wprowadzenie ulepszeń. Albo wzbogacamy go o nowe cechy, albo tworzymy jego nowe wersje. Z czasem poziom sprzedaży staje się wyrównany dla całej branży. Niektóre produkty innych marek znikają z rynku. Produkt zyskuje coraz mniej nowych nabywców i wzrost sprzedaży stopniowo maleje. W momencie, gdy sprzedaż, a co za tym idzie zyski zaczynają spadać mamy do czynienia z etapem spadku. Wzmocnienie jest strategią próbującą poprawić sytuację produktu. Eliminacja oznacza wycofanie produktu z rynku. Zbieranie żniwa wiąże się z pozostawieniem produktu na rynku i zaprzestaniem działań na jego rzecz.