Etapy rozwoju nowego produktu  

Każdy produkt wprowadzany na rynek przechodzi cały proces swojego rozwoju. Na wstępie trzeba opracować strategię rozwoju nowego produktu. Na tym etapie określamy, co chcemy osiągnąć poprzez wprowadzenie tego produktu na rynek. Badamy jakie szanse i zagrożenia czekają na nas w otoczeniu marketingowym. Określamy również słabe i mocne strony naszej firmy. Poprzez takie działanie potrafimy wskazać rynki, na które będziemy dane produkty wprowadzać. Wśród pracowników różnych działów: finansów, marketingu, produkcji itp. wybieramy osoby, z których utworzymy tzw. zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem będzie prowadzenie i monitorowanie badań nad produktem. Dzięki połączeniu fachowej wiedzy z różnych dziedzin powstają produkty wysokiej klasy. Poszczególni specjaliści nie są odpowiedzialni za wykonywanie indywidualnych zadań. lecz pracują jako zespół aż do ostatniego etapu. Nad każdą grupą interdyscyplinarną musi czuwać lider zespołu, który będzie koordynował pracę i motywował jego członków, a także rozwiązywał pojawiające się konflikty. W kolejnym etapie są gromadzone pomysły. Pod uwagę bierze się opinie konsumentów, pracowników oraz oczywiście powstałych zespołów badawczo-rozwojowych. Analizuje się również produkty konkurencyjne. Po zebraniu pomysłów są one poddawane kwalifikacji i ocenie. Dokonuje się oceny wewnętrznej oraz wewnętrznej. W ocenie wewnętrznej specjaliści w firmie decydują, czy projekt ma szanse powodzenia. W ocenie zewnętrznej bada się opinię konsumentów przedstawiając im opis produktu. Kolejnym etapem jest analiza ekonomiczna oceniająca wartość finansową produktu i możliwości budżetowe firmy. W końcu pomysł zostaje zrealizowany w formie prototypu. Teraz czeka go testowanie przez potencjalnych konsumentów. Ostatni etap to komercjalizacja związana z pozycjonowaniem produktu oraz jego produkcją i sprzedażą.