Marketing miasta  

Data publikacji: 31-01-2012, Tagowanie: rodzaje marketingu, potrzeby rynkowe, produkt

Na rozwój miasta wpływają w dużej mierze jego władze, które muszą się posługiwać odpowiednimi narzędziami marketingowymi. Definicja marketingu pod kątem miasta nie różni się właściwie od marketingu wnikającego w różne dziedziny naszego życia. Można powiedzieć, że marketing jest procesem nie tylko zarządczym, ale również społecznym, poprzez który osoby lub grupy zaspokajają swoje potrzeby na drodze tworzenia, oferowania i wymiany posiadających wartość produktów. W odniesieniu do miasta sprawdza się również model 4P, czyli tzw. mix marketingowy. Składa się on z takich elementów jak: produkt, cena (warunki zawierania kontraktów), dystrybucja (sposoby oferowania) oraz promocja miasta. Aby mówić o marketingu miasta muszą zaistnieć przynajmniej dwie strony o niezaspokojonych potrzebach. W przypadku marketingu miasta ważna jest komplementarność oraz substytucyjność. Komplementarność oznacza, że wszystkie elementy kompozycji marketingowej tworzą jedną nierozerwalną całość. Substytucyjność oznacza natomiast, że w niektórych przypadkach, do pewnego stopnia jeden element kompozycji marketingowej możemy zastępować drugim. Wobec władz miasta oczekiwania mają następujące podmioty: mieszkańcy, przedsiębiorcy, massmedia, turyści, a także potencjalni mieszkańcy. Aby określić, z jakich elementów składa się marketing miasta należy zastanowić się nad systemem celów stojących przed zarządem miasta. Głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom. Jakość życia jest określana przy pomocy odpowiednich wskaźników. Za realizację celów funkcjonalnych odpowiadają wydzielone jednostki miasta. Na przykład do marketingowych zadań oświaty należy pozyskiwanie środków finansowych na rozwój systemu oświaty oraz przekonywanie mieszkańców do planowanych zmian w systemie edukacyjnym.