Marketing międzynarodowy  

Marketing ma ogromne znaczenie nie tylko na rynku krajowym, ale również w kontekście międzynarodowym. Rynek każdego kraju odznacza się swoją specyfiką. Znajomość rynków zagranicznych jest bardzo ważna ze względu na nieustającą wymianę towarów pomiędzy różnymi państwami. Marketing międzynarodowy odnosi się więc do działań związanych z rynkami zagranicznymi. Rynki zagraniczne różnią się pomiędzy sobą pod względem wytwarzanych dóbr i usług oraz pod względem potrzeb. Również metody zarządzania w przedsiębiorstwach są z reguły odmienne od naszych. Charakteryzują się specyficzną odrębną kulturą organizacji. Podejmując działania marketingowe w skali międzynarodowej musimy znać kulturę określonego państwa, a w szczególności kulturę organizacji. W ten sposób unikniemy fiaska, które może wywołać tak błaha na pozór sprawa jak kolor danego przedmiotu lub liczba przedmiotów spakowana do jednego pudełka. Na przykład u nas kolorem żałoby jest czarny, ale w Turcji jest to kolor biały. Eksport czarnych opasek żałobnych do tego państwa kompletnie mijałby się z celem. Takich niuansów wbrew pozorom jest całkiem sporo. Wejście na rynek krajowy z pewnością jest łatwiejsze niż na rynki międzynarodowe. Proces wchodzenia na rynki międzynarodowe odbywa się wolniej w kilku etapach. Przede wszystkim należy dokonać oceny otoczenia marketingowego, w którym będziemy działać. Trzeba wziąć pod uwagę sytuację gospodarczą oraz polityczną kraju. Ocenić wszystkie szanse oraz zagrożenia. Następnie decydujemy, jaki produkt chcemy eksportować, w jakich ilościach i z jakimi partnerami chcemy nawiązać współpracę. Określamy rynki docelowe, a także metodę penetracji rynku. Musimy szczegółowo przemyśleć nasz plan działania pod względem produktu, ceny, promocji oraz dystrybucji. Ryzyko wprowadzenia produktu na rynki zagraniczne może być większe, ale może się również bardziej opłacić.