Marketing partnerski  

Marketing obejmuje szereg działań, które mają na celu pośrednie lub bezpośrednie oddziaływanie na klienta. Jest to dziedzina, która ciągle się rozwija i znajduje coraz nowsze rozwiązania służące dotarciu do konsumenta. Nie tak dawno powstał tzw. marketing partnerski, który zakłada bardzo indywidualne podejście do klienta. Powiązania pomiędzy sprzedającym a konsumentem znacznie się zacieśniają. Tak samo jak w prywatnych znajomościach powoduje to nawiązanie stałych relacji. Marketing partnerski opiera się na świadomych działaniach przedsiębiorstwa, których celem jest wytworzenie trwałych i efektywnych pod względem ekonomicznym stosunków z klientami. Obustronne powiązania są przy tym korzystne dla obu stron. Przede wszystkim oferty są kierowane do potencjalnego nabywcy pod względem jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Klientom zapewnia się pierwszorzędną obsługę. Chyba każdy z nas lubi być w centrum uwagi, więc zapewnienie takiego komfortu jest z pewnością dużym plusem. Poza tym sprzedający doskonale zdaje sobie sprawę z preferencji konsumenta, więc pomaga mu to uniknąć sytuacji, gdy przygotowany produkt nie wzbudza zainteresowania. Marketing partnerski powstał w efekcie potrzeb rynkowych. Doprowadziły do tego coraz większe oczekiwania konsumentów, a także zwiększające się koszty operacyjne organizacji. Nadmierne koszty przedsiębiorstwa wiążą się z fiaskiem prób wprowadzenia nowych produktów na rynek, z niską jakością, wysokimi kosztami dystrybucji oraz z nietrafionymi działaniami promocyjnymi. Klienci chcą, aby ich indywidualne oczekiwania były spełniane w każdym szczególe. Równocześnie spodziewają się wysokiej jakości produktów i usług. Nie interesuje ich, czy produkty danej marki dotychczas spełniały ich oczekiwania, lecz czy spełniają je obecnie. Dlatego malej lojalność wobec marki. Z tego względu marketing partnerski odgrywa dużą rolę.