Pozycjonowanie produktu  

Chwilą decydującą o tym, czy dany produkt odniesie sukces czy nie jest wprowadzenie go na rynek. Trzeba go umieścić we właściwym miejscu na rynku. Jest to etap pozycjonowania produktu. Mówiąc ściślej pozycjonowanie produktu wiąże się z umieszczeniem go w świadomości konsumentów na określonej pozycji. Bierze się przy tym pod uwagę cechy oraz ważne atrybuty produktów, które są w stosunku do naszego produktu konkurencyjne. Konsument musi znać atrakcyjność tego, co mu chcemy sprzedać oraz zdawać sobie sprawę jak to wypada na tle produktów konkurencyjnych. Istnieje opcja, w której wybieramy rynek docelowy identyczny z rynkiem docelowym konkurencji. Na przykład wprowadzamy na rynek samochód z napędem turbo, więc będziemy konkurować z samochodami o tym samym napędzie innych marek. Możemy również pokusić się o wyszukanie rynków o mniejszym natężeniu konkurencyjności. Warto poszukać niszy rynkowej i w niej promować produkt. Jest to pozycjonowanie dyferencjacyjne, czyli różnicujące. W pozycjonowaniu produktu bardzo ważną kwestią jest postrzeganie go przez konsumentów. Postrzeganie, a inaczej mówiąc percepcja wpływa na odbiór danego produktu. Z tego względu nie należy oszczędzać na zbieraniu danych, które dotyczą oceny jakości produktów danej grupy. Dowiedzmy się, jakie mają cechy i co według klientów jest ich największym atrybutem. Ważne są opinie na temat produktów określonych marek, które wyróżniają się szczególnie jakimiś atrybutami. Dowiadujemy się, jakie atrybuty są przypisywane produktom uznawanym za idealne. Otrzymane dane pozwalają na stworzenie mapy percepcyjnej. Dzięki tej metodzie możemy nanieść na graficzny wykres miejsca, w których znajdują się określone produkty różnych marek według nabywców. Posiadając taki wykres łatwo zinterpretujemy zaistniałą sytuację.