Public relations  

Public relations, w skrócie PR, jest określeniem pochodzącym z języka angielskiego. Oznacza po prostu relacje z otoczeniem. Dokładnie rzecz ujmując działalność PR polega na kształtowaniu stosunków pomiędzy danym podmiotem a otoczeniem. Niektórzy kojarzą PR z reklamą, ale nie jest to do końca słuszne myślenie. Często działania public relations oraz działania reklamowe są prowadzone równocześnie, ale mają nieco inny charakter. Przede wszystkim reklama jest działaniem ściśle komercyjnym, w efekcie którego pozyskuje się klientów i napełnia tym samym portfel. Działania PR polegają na budowaniu wizerunku danej firmy. Umożliwia to nie tylko zdobycie zaufania klientów, ale również pozyskanie np. partnerów biznesowych. PR najczęściej dotyczy organizacji o charakterze publicznym. Jest to dziedzina, którą można zdefiniować jako metodę zarządzania opierającą się na tworzeniu oraz utrzymywaniu pewnego wizerunku organizacji, który w sposób korzystny reguluje relacje pomiędzy organizacją, a podmiotami w jego otoczeniu, które wpływają na osiągnięcie sukcesu lub porażkę tej organizacji. PR operuje prawdziwymi informacjami, a nie jak to bywa w reklamie tylko chwytliwymi hasłami, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. Jest to skuteczne narzędzie pozyskiwania zaufania otoczenia oparte na etycznym postępowaniu. Public relations umożliwia osiąganie różnych celów. Poprze PR kształtujemy wizerunek firmy. W tym przypadku warto mówić o działalności ekologicznej organizacji lub jej angażowaniu się w pomoc fundacjom działającym na rzecz chorych lub innych osób w potrzebie. PR przekazuje również informacje na temat danego produktu. Przed rozpoczęciem działań należy wytypować odpowiednią grupę docelową. W tym przypadku duże znaczenie odgrywają liderzy opinii. Public relations jest formą komunikacji społecznej.