Reklama społeczna  

Reklama społeczna jest bardzo ważnym czynnikiem kształtowania świadomości społecznej. Jej celem jest weryfikacja dotychczasowych zachowań oraz zamiana ich na bardziej właściwe. W Polsce reklama społeczna nie jest jeszcze tak bardzo rozpowszechniona, ale pojawia się coraz więcej kampanii. Jedną z bardziej znanych jest kampania nakłaniająca dzieci do picia mleka pod hasłem „Pij mleko, będziesz wielki”. Ostatnio pojawiły się również kampanie przestrzegające przed piciem alkoholu oraz stosowania innych używek przed prowadzeniem samochodu. Normą na całym świecie jest fakt, że tego typu kampanie przedstawiają sceny, które są tragicznymi skutkami niewłaściwego postępowania. Drastyczne obrazy mają uzmysłowić nam, jak się kończy bezmyślna zabawa. Towarzyszą im hasła, które każdemu powinny zapadać w pamięć. Brytyjskie reklamy są z reguły bardziej swobodne niż w Polsce i dotyczą takich kwestii jak antykoncepcja lub nawet używanie tamponów. Powstało już wiele reklamówek w postaci nawet dłuższych filmików, które były umieszczane na YouTube lub puszczane w odcinkach jako reklama telewizyjna. Reklama społeczna przyczynia się również do zbierania funduszy przeznaczonych na różne hospicja, stowarzyszenia oraz fundacje pomagające chorym osobom. Poprzez reklamę zachęca się również do finansowania obiadów w szkołach dzieciom z ubogich rodzin. W tego typu reklamie może być zawarty każdy temat, który stanowi element życia społecznego. W kampaniach biorą udział bardzo często znane osobistości, które stanowią autorytet w jakiejś dziedzinie dla wielu osób. Reklama społeczna jest jednocześnie wyrazem kreatywności i twórczości samej w sobie, jak i wyrazem właściwych norm postępowania i zachowania. Powstaje pytanie: czy można zmierzyć efektywność reklam o takim charakterze? Nie jest to łatwe, ale możliwe do wykonania.