Badania marketingowe  

Badania marketingowe są prowadzone na najróżniejszych płaszczyznach. Dotyczą każdej możliwej branży. Zdarza się, że jesteśmy na ulicy proszeni o odpowiedź na klika krótkich pytań. Mogą dotyczyć rodzaju alkoholu, jaki pijemy lub marki papierosów albo tego czy posiadamy samochód, czy nie, a jeśli tak to jaki. Pytania mogą być najróżniejszej treści. Dotyczą również tego, czego oczekujemy po danym produkcie. Badania marketingowe polegają na zbieraniu oraz analizowaniu informacji w sposób systematyczny, które pozwalają na zdiagnozowanie problemu marketingowego oraz określenia preferencji klienta. Ostatecznie umożliwiają znalezienie właściwych rozwiązań iw prowadzenie w życie określonych decyzji, które ułatwią firmie osiągnięcie sukcesu. Podczas badań pozyskuje się wiedzę na temat potrzeb oraz pragnień konsumentów, co jest bardzo pomocne podczas opracowywania planu marketingowego. Dzięki nim możemy ocenić dotychczasowe działania marketingowe, zdefiniować problemy, które wystąpiły oraz zdobyć wiedzę dotyczącą mocnych stron produktu. Badania marketingowe nie są gwarancją sukcesu. Ich celem jest wyznaczenie takiej drogi postępowania, aby ryzyko niepowodzenia zostało zminimalizowane. Badania marketingowe są niezwykle ważne, jeśli wpadliśmy na pomysł wprowadzenia na rynek krajowy produktu, który sprawdza się na rynku zagranicznym a na naszym jeszcze nie funkcjonuje. Jeśli okaże się, że znajdzie się spora grupa deklarowanych odbiorców to możemy odnieść sukces. Jednak, jeśli okazałoby się, że ankietowani nie wykazują żadnego zainteresowania naszym produktem wówczas uchronimy się przed poniesieniem prawdopodobnej klęski. Od naszych rozmówców zależy, czy podejmiemy decyzję o wprowadzaniu nowego produktu. Badanie marketingowe musi być przeprowadzone w przemyślany sposób, aby dało wymierne efekty.