Otoczenie marketingowe  

Data publikacji: 25-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Otoczenie marketingowe jest czymś, na co firma nie wpływu. Dlatego trzeba dokładnie wiedzieć, co się na nie składa i jakie obecnie panują tendencje. Otoczenie marketingowe musi być poddawane nieustannej obserwacji. W dużej mierze od niego zależą działania firmy. Inne decyzje podejmuje się np. podczas wzrostu gospodarczego, a inne podczas kryzysu. Na otoczenie marketingowe składa się pięć głównych czynników, są to czynniki: społeczne, ekonomiczne, technologiczne, konkurencyjne oraz regulacyjne. Pod pojęciem czynników społecznych rozumiemy cechy specyficzne dla danej populacji, je postawy oraz przyjęty system wartości. Istotną rolę odrywa tu demografia. Struktura wiekowa ludności może się zmieniać. Zwiększa się liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci itp.. Ma to istotny wpływ na wybór docelowej grupy nabywców. Nie mniejszy wpływ na trendy rynkowe mają zmiany kulturowe. Pod wpływem rozwoju cywilizacji, a także coraz większych migracji ludności całego świata zmieniają się systemy wartości i powstają nowe subkultury. Na kształtowanie się rynku ma również wpływ poziom wykształcenia ludności. Jako czynniki ekonomiczne bierzemy pod uwagę funkcjonowanie gospodarki krajowej i światowej, a co za tym idzie kształtowanie się kosztów prowadzenia działalności, a także koszty związane z gospodarstwem domowym. Jeśli utrzymanie domu wzrośnie, a pensje nie wówczas konsumenci będą rezygnować z niektórych rzeczy, na które do tej pory mogli sobie pozwolić. Technologia jest dziedziną rozwijającą się bardzo dynamicznie. Koszty nowoczesnych urządzeń w krótkim okresie czasu stają się stosunkowo niskie. W otoczeniu marketingowym działa również wielu konkurentów, których poczynania musimy uważnie śledzić, aby móc wyprzedzić ich kolejny ruch. Na działalność ekonomiczną mają wpływ regulacje prawne, których zadaniem jest ochrona przedsiębiorców oraz konsumentów.