Zasady pisania planu marketingowego  

Data publikacji: 25-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Plan marketingowy jest tak istotnym dokumentem, że powinniśmy zadbać o jego właściwą estetykę i przejrzystość. Chodzi o to, żeby każdy, kto jest do tego upoważniony mógł w każdej chwili zaglądnąć do tego dokumentu i bez problemu odnaleźć interesujące go punkty. Plan marketingowy powinien cechować profesjonalny i prosty styl pisania. Zrezygnujmy ze zdań wielozłożeniowych na rzecz kilku zdań prostych. Wszelkie terminy biznesowe powinny być użyte we właściwy sposób. Jeśli nie jesteśmy pewni jakiegoś sformułowania spytajmy się o nie kolegów lub poszukajmy jego definicji. W poprawnej polszczyźnie nie powinny się pojawiać słowa, które zrozumieją tylko koledzy, którzy pracują z nami w pokoju. Oznacza to, że nie posługujemy się żargonem. W tekście używajmy czasu teraźniejszego oraz przyszłego. Unikajmy stosowania strony biernej. Każda z omawianych kwestii musi być szczegółowo opisana. Koncentrujemy się na drobiazgach a nie na ogólnikach. Ważne jest zaprezentowanie istoty danego problemu. W planie marketingowym zawsze pojawiają się różne prognozy dotyczące m.in. przewidywanej wielkości sprzedaży i zysków. W takich sytuacjach obowiązkowe jest przedstawienie sytuacji operując liczbami. Wszelkie wartości możemy przedstawiać w dowolny sposób np. w tabelach lub na wykresach. Wymagają one jedna również opisu słownego. Kolejne zagadnienia powinny być wypunktowane, najlepiej prostymi czarnymi kropkami. Dzięki temu dużo łatwiej odnaleźć interesujący nas fragment. Rozdziały powinny być ponumerowane. Wszystkie rozdziały przedstawiamy na jednym poziomie, tzn. rozdziały główne numerujemy kolejno 1, 2, 3 itd., a podrozdziały 1.1, 1.2 itd.. Jeśli te podrozdziały dzielą się jeszcze na mniejsze części to również je numerujemy wg schematu 1.1.1, 1.1.2 itd.. Struktura planu stanie się dzięki takiemu zabiegowi o wiele bardziej przejrzysta.