Zasady pisania planu marketingowego  

Data publikacji: 25-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Plan marketingowy jest tak istotnym dokumentem, że powinniśmy zadbać o jego właściwą estetykę i przejrzystość. Chodzi o to, żeby każdy, kto jest do tego upoważniony mógł w każdej chwili zaglądnąć do tego dokumentu i bez problemu odnaleźć interesujące go punkty. Plan marketingowy powinien cechować profesjonalny i prosty styl pisania. Zrezygnujmy ze zdań wielozłożeniowych na rzecz kilku zdań prostych. Wszelkie terminy biznesowe powinny być użyte we właściwy sposób. Jeśli nie jesteśmy pewni jakiegoś sformułowania spytajmy się o nie kolegów lub poszukajmy jego definicji. W poprawnej polszczyźnie nie powinny się pojawiać słowa, które zrozumieją tylko koledzy, którzy pracują z nami w pokoju. Oznacza to, że nie posługujemy się żargonem. W tekście używajmy czasu teraźniejszego oraz przyszłego. Unikajmy stosowania strony biernej. Każda z omawianych kwestii musi być szczegółowo opisana. Koncentrujemy się na drobiazgach a nie na ogólnikach. Ważne jest zaprezentowanie istoty danego problemu. W planie marketingowym zawsze pojawiają się różne prognozy dotyczące m.in. przewidywanej wielkości sprzedaży i zysków. W takich sytuacjach obowiązkowe jest przedstawienie sytuacji operując liczbami. Wszelkie wartości możemy przedstawiać w dowolny sposób np. w tabelach lub na wykresach. Wymagają one jedna również opisu słownego. Kolejne zagadnienia powinny być wypunktowane, najlepiej prostymi czarnymi kropkami. Dzięki temu dużo łatwiej odnaleźć interesujący nas fragment. Rozdziały powinny być ponumerowane. Wszystkie rozdziały przedstawiamy na jednym poziomie, tzn. rozdziały główne numerujemy kolejno 1, 2, 3 itd., a podrozdziały 1.1, 1.2 itd.. Jeśli te podrozdziały dzielą się jeszcze na mniejsze części to również je numerujemy wg schematu 1.1.1, 1.1.2 itd.. Struktura planu stanie się dzięki takiemu zabiegowi o wiele bardziej przejrzysta.

Otoczenie marketingowe  

Data publikacji: 25-01-2012, Tagowanie: informacje, znaczenie marketingu, konsument

Otoczenie marketingowe jest czymś, na co firma nie wpływu. Dlatego trzeba dokładnie wiedzieć, co się na nie składa i jakie obecnie panują tendencje. Otoczenie marketingowe musi być poddawane nieustannej obserwacji. W dużej mierze od niego zależą działania firmy. Inne decyzje podejmuje się np. podczas wzrostu gospodarczego, a inne podczas kryzysu. Na otoczenie marketingowe składa się pięć głównych czynników, są to czynniki: społeczne, ekonomiczne, technologiczne, konkurencyjne oraz regulacyjne. Pod pojęciem czynników społecznych rozumiemy cechy specyficzne dla danej populacji, je postawy oraz przyjęty system wartości. Istotną rolę odrywa tu demografia. Struktura wiekowa ludności może się zmieniać. Zwiększa się liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci itp.. Ma to istotny wpływ na wybór docelowej grupy nabywców. Nie mniejszy wpływ na trendy rynkowe mają zmiany kulturowe. Pod wpływem rozwoju cywilizacji, a także coraz większych migracji ludności całego świata zmieniają się systemy wartości i powstają nowe subkultury. Na kształtowanie się rynku ma również wpływ poziom wykształcenia ludności. Jako czynniki ekonomiczne bierzemy pod uwagę funkcjonowanie gospodarki krajowej i światowej, a co za tym idzie kształtowanie się kosztów prowadzenia działalności, a także koszty związane z gospodarstwem domowym. Jeśli utrzymanie domu wzrośnie, a pensje nie wówczas konsumenci będą rezygnować z niektórych rzeczy, na które do tej pory mogli sobie pozwolić. Technologia jest dziedziną rozwijającą się bardzo dynamicznie. Koszty nowoczesnych urządzeń w krótkim okresie czasu stają się stosunkowo niskie. W otoczeniu marketingowym działa również wielu konkurentów, których poczynania musimy uważnie śledzić, aby móc wyprzedzić ich kolejny ruch. Na działalność ekonomiczną mają wpływ regulacje prawne, których zadaniem jest ochrona przedsiębiorców oraz konsumentów.

Badania marketingowe  

Badania marketingowe są prowadzone na najróżniejszych płaszczyznach. Dotyczą każdej możliwej branży. Zdarza się, że jesteśmy na ulicy proszeni o odpowiedź na klika krótkich pytań. Mogą dotyczyć rodzaju alkoholu, jaki pijemy lub marki papierosów albo tego czy posiadamy samochód, czy nie, a jeśli tak to jaki. Pytania mogą być najróżniejszej treści. Dotyczą również tego, czego oczekujemy po danym produkcie. Badania marketingowe polegają na zbieraniu oraz analizowaniu informacji w sposób systematyczny, które pozwalają na zdiagnozowanie problemu marketingowego oraz określenia preferencji klienta. Ostatecznie umożliwiają znalezienie właściwych rozwiązań iw prowadzenie w życie określonych decyzji, które ułatwią firmie osiągnięcie sukcesu. Podczas badań pozyskuje się wiedzę na temat potrzeb oraz pragnień konsumentów, co jest bardzo pomocne podczas opracowywania planu marketingowego. Dzięki nim możemy ocenić dotychczasowe działania marketingowe, zdefiniować problemy, które wystąpiły oraz zdobyć wiedzę dotyczącą mocnych stron produktu. Badania marketingowe nie są gwarancją sukcesu. Ich celem jest wyznaczenie takiej drogi postępowania, aby ryzyko niepowodzenia zostało zminimalizowane. Badania marketingowe są niezwykle ważne, jeśli wpadliśmy na pomysł wprowadzenia na rynek krajowy produktu, który sprawdza się na rynku zagranicznym a na naszym jeszcze nie funkcjonuje. Jeśli okaże się, że znajdzie się spora grupa deklarowanych odbiorców to możemy odnieść sukces. Jednak, jeśli okazałoby się, że ankietowani nie wykazują żadnego zainteresowania naszym produktem wówczas uchronimy się przed poniesieniem prawdopodobnej klęski. Od naszych rozmówców zależy, czy podejmiemy decyzję o wprowadzaniu nowego produktu. Badanie marketingowe musi być przeprowadzone w przemyślany sposób, aby dało wymierne efekty.Warning: Use of undefined constant poprzednia - assumed 'poprzednia' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pestka/domains/mobilemind.pl/public_html/index.php on line 433
poprzednia     1 2 [3] 4
Warning: Use of undefined constant następna - assumed 'następna' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pestka/domains/mobilemind.pl/public_html/index.php on line 498
    następna