Archiwum tagu: rozwój marketingu

Etapy rozwoju nowego produktu  

Każdy produkt wprowadzany na rynek przechodzi cały proces swojego rozwoju. Na wstępie trzeba opracować strategię rozwoju nowego produktu. Na tym etapie określamy, co chcemy osiągnąć poprzez wprowadzenie tego produktu na rynek. Badamy jakie szanse i zagrożenia czekają na nas w otoczeniu marketingowym. Określamy również słabe i mocne strony naszej firmy. Poprzez takie działanie potrafimy wskazać rynki, na które będziemy dane produkty wprowadzać. Wśród pracowników różnych działów: finansów, marketingu, produkcji itp. wybieramy osoby, z których utworzymy tzw. zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem będzie prowadzenie i monitorowanie badań nad produktem. Dzięki połączeniu fachowej wiedzy z różnych dziedzin powstają produkty wysokiej klasy. Poszczególni specjaliści nie są odpowiedzialni za wykonywanie indywidualnych zadań. lecz pracują jako zespół aż do ostatniego etapu. Nad każdą grupą interdyscyplinarną musi czuwać lider zespołu, który będzie koordynował pracę i motywował jego członków, a także rozwiązywał pojawiające się konflikty. W kolejnym etapie są gromadzone pomysły. Pod uwagę bierze się opinie konsumentów, pracowników oraz oczywiście powstałych zespołów badawczo-rozwojowych. Analizuje się również produkty konkurencyjne. Po zebraniu pomysłów są one poddawane kwalifikacji i ocenie. Dokonuje się oceny wewnętrznej oraz wewnętrznej. W ocenie wewnętrznej specjaliści w firmie decydują, czy projekt ma szanse powodzenia. W ocenie zewnętrznej bada się opinię konsumentów przedstawiając im opis produktu. Kolejnym etapem jest analiza ekonomiczna oceniająca wartość finansową produktu i możliwości budżetowe firmy. W końcu pomysł zostaje zrealizowany w formie prototypu. Teraz czeka go testowanie przez potencjalnych konsumentów. Ostatni etap to komercjalizacja związana z pozycjonowaniem produktu oraz jego produkcją i sprzedażą.

Cykl życia produktu  

Kiedy produkt zostanie już wprowadzony na rynek przechodzi przez kilka etapów nazywanych cyklem życia produktu. Kolejne fazy to: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek. Etap wprowadzenia rozpoczyna się z chwilą pojawienia się produktu na rynku. Początkowa sprzedaż nie jest oszałamiająca. Z reguły trzeba poczekać aż produkt zacznie przynosić większe zyski. Najważniejsze w tej fazie jest dotarcie z produktem do świadomości konsumentów i spowodowanie, aby chcieli sięgnąć po ten produkt. W tym celu przeznacza się spore nakłady pieniężne na promocję, a głównie reklamę. Jest to również etap, na którym trzeba stworzyć dobry system dystrybucji. Na etapie wzrostu wielkość sprzedaży znacznie się zwiększa. Zwiększa się również konkurencja ze strony produktów innych marek. Pamiętajmy, że firmy obserwują nasze działania tak samo jak my obserwujemy ich działania. W tym okresie sprzedaż produktu przynosi największe zyski. Produkt zyskuje konsumentów, którzy kupują go po raz kolejny, ale nadal pozyskuje również konsumentów sięgających po niego po raz pierwszy. Jeśli w tej fazie nie uda się pozyskać nabywców, którzy chętnie wrócą do tego produktu to produkt szybko okaże się nieopłacalną dla firmy inwestycją. Etap wzrostu jest również dobrym momentem, aby wzmocnić pozycję produktu poprzez wprowadzenie ulepszeń. Albo wzbogacamy go o nowe cechy, albo tworzymy jego nowe wersje. Z czasem poziom sprzedaży staje się wyrównany dla całej branży. Niektóre produkty innych marek znikają z rynku. Produkt zyskuje coraz mniej nowych nabywców i wzrost sprzedaży stopniowo maleje. W momencie, gdy sprzedaż, a co za tym idzie zyski zaczynają spadać mamy do czynienia z etapem spadku. Wzmocnienie jest strategią próbującą poprawić sytuację produktu. Eliminacja oznacza wycofanie produktu z rynku. Zbieranie żniwa wiąże się z pozostawieniem produktu na rynku i zaprzestaniem działań na jego rzecz.

Marketing międzynarodowy  

Marketing ma ogromne znaczenie nie tylko na rynku krajowym, ale również w kontekście międzynarodowym. Rynek każdego kraju odznacza się swoją specyfiką. Znajomość rynków zagranicznych jest bardzo ważna ze względu na nieustającą wymianę towarów pomiędzy różnymi państwami. Marketing międzynarodowy odnosi się więc do działań związanych z rynkami zagranicznymi. Rynki zagraniczne różnią się pomiędzy sobą pod względem wytwarzanych dóbr i usług oraz pod względem potrzeb. Również metody zarządzania w przedsiębiorstwach są z reguły odmienne od naszych. Charakteryzują się specyficzną odrębną kulturą organizacji. Podejmując działania marketingowe w skali międzynarodowej musimy znać kulturę określonego państwa, a w szczególności kulturę organizacji. W ten sposób unikniemy fiaska, które może wywołać tak błaha na pozór sprawa jak kolor danego przedmiotu lub liczba przedmiotów spakowana do jednego pudełka. Na przykład u nas kolorem żałoby jest czarny, ale w Turcji jest to kolor biały. Eksport czarnych opasek żałobnych do tego państwa kompletnie mijałby się z celem. Takich niuansów wbrew pozorom jest całkiem sporo. Wejście na rynek krajowy z pewnością jest łatwiejsze niż na rynki międzynarodowe. Proces wchodzenia na rynki międzynarodowe odbywa się wolniej w kilku etapach. Przede wszystkim należy dokonać oceny otoczenia marketingowego, w którym będziemy działać. Trzeba wziąć pod uwagę sytuację gospodarczą oraz polityczną kraju. Ocenić wszystkie szanse oraz zagrożenia. Następnie decydujemy, jaki produkt chcemy eksportować, w jakich ilościach i z jakimi partnerami chcemy nawiązać współpracę. Określamy rynki docelowe, a także metodę penetracji rynku. Musimy szczegółowo przemyśleć nasz plan działania pod względem produktu, ceny, promocji oraz dystrybucji. Ryzyko wprowadzenia produktu na rynki zagraniczne może być większe, ale może się również bardziej opłacić.

Kształtowanie wizerunku – marketing osobisty  

W obecnych czasach rośnie konkurencja nie tylko rynkach produktów i usług. Konkurencję możemy zaobserwować na każdym kroku. Konkurują ze sobą sportowcy, politycy, artyści, dyrektorzy, pracownicy wyższego i niższego szczebla. Coraz trudniej jest być zauważonym i docenionym. Dlatego coraz częściej pojawia się pojęcie marketingu osobistego. Przy pomocy odpowiedniego kształtowania własnego wizerunku można zostać dostrzeżonym. Zacznijmy od zwrócenia uwagę na nasz wygląd fizyczny. Na przykład dietetyk z brzuszkiem raczej nie wzbudzi naszego zaufania. W ogóle osoby wysportowane są postrzegane jako bardziej ambitne, systematyczne i uparcie dążące do celu. Efekt wizualny ma ogromną moc. Często się mówi, że liczy się pierwsze wrażenie. I tak jest szczególnie, gdy mamy tylko jedną szansę, aby „dobrze się sprzedać”. Dotyczy to takich sytuacji jak rozmowy o pracę lub spotkania biznesowe. Ubranie powinno być zawsze dopasowane do sytuacji. Swoją schludnością i elegancją podkreślamy szacunek w stosunku do naszego rozmówcy. Są sytuacje, w których strój zamienia nas w kogoś innego. I zdarza się, że ma to pozytywny rezultat. Wystarczy na przykład przychodzić do pracy ubranym nieco bardziej elegancko niż nasi współpracownicy. Jeśli przy tym wykażemy się kompetencjami to automatycznie zaczynamy być postrzegani jako osoby godne wyższego stanowiska. Wizerunek marketingowy to oczywiście nie tylko wygląd zewnętrzny. Kształtowanie własnego wizerunku na pewno przysporzy kłopotów osobom nieśmiałym. Chodzi o to, aby umieć podkreślać swoje mocne strony. Mówienie o swoich sukcesach, ale również o problemach, które musieliśmy rozwiązać o tym, w jaki sposób udało nam się tego dokonać sprawia, że w oczach innych stajemy się osobami zaradnymi, znającymi się na rzeczy i radzącymi sobie z niepowodzeniami. Politykom i artystom w marketingu osobistym zazwyczaj pomagają specjaliści.