Archiwum tagu: rynek

Marketing  

Data publikacji: 21-01-2012, Tagowanie: marketing, możliwości marketingu, rynek

Ze względu na rosnącą konkurencję oraz zmieniające się rynki z czasem powstała dziedzina zwana marketingiem. Marketing jest szeregiem działań, które mają na celu zaznaczenie obecności danej firmy na rynku, ukształtowanie jej pozytywnego wizerunku i wyrobienia przewagi wobec konkurencji. W rzeczywistości oznacza to konieczność znajomości sytuacji gospodarczej w kraju, ale również poza jego granicami. Istotna jest również umiejętność przewidywania pojawiających się tendencji rynkowych. Umożliwiają to przeprowadzane badania rynkowe. Podstawą marketingu jest zdiagnozowanie potrzeb konsumenta, stworzenie odpowiedniego produktu oraz przeprowadzenie skutecznej kampanii sprzedażowej. W grę wchodzi krótko- i długofalowe planowanie marketingowe. Musimy określić do jakiej grupy społecznej chcemy dotrzeć, jakie są jej oczekiwania oraz jakie są jej możliwości finansowe. Najlepszy produkt poniesie fiasko, jeśli nie weźmiemy pod uwagę tych wszystkich elementów. Równocześnie musimy wziąć pod uwagę dostępność materiałów i ich koszt oraz koszt całej produkcji. Najważniejszym elementem procesów marketingowych jest konsument. To dla niego tworzymy dany produkt lub usługę i jego musimy przekonać do zakupu. Zaspokojenie potrzeb konsumentów jest głównym celem przedsiębiorstwa, ponieważ dzięki nim może generować zyski. Satysfakcjonująca cena oraz jakość stanowią podstawę do odniesienia sukcesu. Musimy wziąć też pod uwagę nieustannie rozwijającą się technologię. Nie ma sensu produkować czegoś, co w swojej funkcjonalności pozostało w tyle za innymi produktami tego samego typu. W marketingu występują ścisłe zależności pomiędzy ceną, produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą. Na sukces wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Na początku określamy słabe i mocne strony produktu lub firmy, a następnie szanse i zagrożenia pochodzące z otoczenia.

Warunki zaistnienia marketingu  

Data publikacji: 21-01-2012, Tagowanie: marketing, możliwości marketingu, rynek

Marketing jest dziedziną, która obejmuje coraz więcej aspektów naszego życia, ale żeby mówić o marketingu muszą zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze muszą pojawić się co najmniej dwie strony o niezaspokojonych potrzebach. Stron może być znacznie więcej i mogą to być pojedyncze osoby lub organizacje. Wyobraź sobie, że jesteś specjalistą do spraw personalnych i chciałbyś pozyskać informacje dotyczące nowoczesnych metod rekrutacji. Nie wiesz o istnieniu pisma, które zawiera bardzo fachowe informacje dotyczące właśnie tej tematyki. Tymczasem w pobliskim kiosku można dostać właśnie to czasopismo. Ty oraz właściciel kiosku i wydawca jesteście stronami o niezaspokojonych potrzebach. Musi zaistnieć zamiar, a także możliwość zaspokojenia tych potrzeb. Pismo leży w kiosku, a ty posiadasz pieniądze na jego zakup. Trzecim warunkiem zaistnienie marketingu jest sposób porozumiewania się stron o niezaspokojonych potrzebach. Pismo leży prawie pod nosem, ale ty nie wiesz o jego istnieniu. Musisz zostać poinformowany, że jest dostępne. Tutaj najważniejszą rolę odgrywa promocja. O produktach dowiadujemy się z reklam, z ulotek lub poprzez maile o charakterze reklamowym. Jeśli zostaną właściwie uruchomione kanały promocyjne wówczas będziesz wiedział, że wystarczy wyjść do kiosku. Ostatnim punktem zaistnienia marketingu jest posiadanie czegoś podlegającego wymianie. Po prostu musi zostać zawarta transakcja. Dochodzi do wymiany pomiędzy nabywcą a sprzedawcą. W tym wypadku specjalistyczne pismo zostaje wymienione na gotówkę. Każda ze stron pozbyła się czegoś, ale też zyskała coś jednocześnie. Ty możesz poczytać o interesującej cię problematyce i posiąść fachową wiedzę, a sprzedawca zwiększył swój budżet, co jest dobrym krokiem do utrzymania się na rynku. Jak widać marketing jest bardziej złożonym procesem niż wydaje się to na pierwszy rzut oka.

Różnica pomiędzy potrzebą a pragnieniem  

Data publikacji: 23-01-2012, Tagowanie: marketing, możliwości marketingu, rynek

W marketingu chodzi o dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej oraz zaspokojenie jej potrzeb. I tutaj powstaje pytanie: czy na pewno chodzi tylko o zaspokojenie potrzeb określonych osób? W pierwszej chwili pojęcia potrzeby i pragnienia wydają się nam identyczne. W rzeczywistości jednak definiujemy je w nieco inny sposób. Zanim zagłębię się w tą tematykę, odpowiem na postawione powyżej pytanie. W marketingu chodzi o zaspokajanie zarówno potrzeb, jak i pragnień. Czym jest więc potrzeba? Potrzeba odnosi się do konieczności posiadania czegoś, co zapewnia nam przetrwanie, co jest konieczne dla naszej codziennej ochrony. Potrzebujemy jedzenia i picia, żeby w ogóle móc żyć. Kolejną potrzebą jest okrycie, czyli odpowiednie ubrania, które ochronią nas przed warunkami atmosferycznymi. Potrzebą jest również posiadanie schronienia. Są to elementy, które znajdują się u podstaw piramidy potrzeb Maslowa. Produkując i sprzedając żywność, ubrania oraz domy umożliwiamy wejście w posiadanie podstawowych elementów potrzebnych do godnego życia. Kiedy czujemy głód to nie jest nasza zachcianka, że sięgamy po coś do jedzenia. Pragnienia w najprostszym ujęciu można zdefiniować właśnie jako zachcianki. Są to potrzeby niższego stopnia, bez których przeżyjemy. Jednak w psychologicznym sensie, jeśli nasze pragnienia nie zostaną zaspokojone będzie odczuwać brak spełnienia. Nasze pragnienia wynikają z tego w jaki sposób byliśmy wychowywani, w jakim środowisku żyjemy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. Na pragnienia wpływa nasza osobowość, wiedza oraz kultura. Wynikają one z naszych doświadczeń. Gdy jesteśmy głodni sięgamy po to, co naprawdę zaspokoi nasza głód. Jeśli będziemy mieli do wyboru jabłko albo banana to sięgniemy po banana, chyba że go nie lubimy. Aby marketing był skuteczny musi oddziaływać na jednostki w taki sposób, aby kształtować ich pragnienia.

Orientacje marketingowe  

Data publikacji: 23-01-2012, Tagowanie: marketing, możliwości marketingu, rynek

Wraz z rozwojem marketingu zmieniały się jego koncepcje. Działania marketingowe dopasowuje się bowiem do zmieniającej się gospodarki i rozwoju cywilizacyjnego. Era produkcji była pierwszą koncepcją marketingową. W obecnych czasach jej założenia wydają się nie do pomyślenia. Ci, którzy pamiętają czasy, gdy na półkach brakowało towarów jednak dobrze ją zrozumieją. W czasie niedoboru towaru konsumenci zapłaciliby za każdy towar, byleby w ogóle pojawił się na sklepowych półkach. Dlatego firmy nie stawiały wówczas na jakość i nie miały pojęcia, że kiedykolwiek powstanie taka dziedzina jak marketing. Towary nie wymagały żadnej promocji ani reklamy. Same szybko znikały ze sklepów. Głównym celem była produkcja. Ten trend utrzymywał się w Stanach Zjednoczonych do lat dwudziestych XX w.. Potem nadszedł czas na erę sprzedaży. Ze względu na wcześniejszą masową produkcję doszło w końcu do sytuacji, gdy rynek nasycił się produktami. W związku z powyższym trzeba było zadbać o przewagę nad konkurentami. W działania zaangażowano osoby, których zadaniem było wyszukiwanie nowych rynków oraz nowych grup konsumenckich. Można śmiało powiedzieć, że wówczas powstało stanowisko specjalisty do spraw sprzedaży. W końcu doczekano się ery koncepcji marketingowych. Jej głównym założeniem stało się zaspokajanie potrzeb oraz pragnień nabywców przy jednoczesnym realizowaniu celów wytyczonych przez przedsiębiorstwo. Zrozumiano, że marketing zaczyna się już w fazie projektowania produktu. W erze orientacji rynkowej skupiono się nie tylko na badaniu potrzeb i pragnień konsumentów, ale również na pełnym wykorzystaniu posiadanych informacji. Usprawniono komunikację pomiędzy działami w przedsiębiorstwie, ponieważ zrozumiano, że liczy się wiedza oraz zaangażowanie wszystkich pracowników. Zaczęto również podpatrywać działania konkurencji.